Evert Torn Broers tot erelid benoemd

24 mei 2023


Evert Torn Broers tot erelid benoemd

Op de algemene ledenvergadering van 1 mei is Evert Torn Broers benoemd tot erelid van de vereniging. Vanaf 1994, nadat Evert naast de tennisbanen kwam wonen, heeft hij het onderhoud en het toezicht op het park voor zijn rekening genomen. Als beheerder van het park nam Evert zijn vrijwilligerstaak heel serieus en heeft daar ook heel veel tijd in gestoken. Vaak kreeg hij complimenten dat het park en de banen er zo goed bij lagen. Het vele werk is hem te zwaar geworden en hij heeft zijn taken over moeten dragen. Om Evert te bedanken voor zijn jarenlange, vrijwillige inzet overhandigde onze voorzitter Kees aan het blij verraste erelid de oorkonde met een bos bloemen.

Nieuwscategorieën