Over de Kersenplukkers

Historie van TC De Kersenplukkers

De officiële oprichtingsdatum van De Kersenplukkers is 12 januari 1977. Hoewel dit als lang geleden klinkt zijn de Kersenplukkers binnen de regio nog steeds een van de jongste verenigingen. De eerste initiatieven stammen al uit 1976 na een avondje tafeltennis aan de bar. Hennie Weiman, Rien den Uijl, Piet van Seben en Gert Donderwinkel waren degenen die borrelpraat ook in daden konden omzetten. Dat er behoefte aan was bleek uit het feit dat nog voor er een bal geslagen werd er al 266 leden waren.

Historie1

1978: De banen worden uitgezet onder het toeziend oog van het eerste bestuur

 

Men is daarna voortvarend van start gegaan en in april 1979 werden er 3 gravelbanen in gebruik genomen. Dit alles ook met steun van de Gemeente. Uiteraard ging dit niet zonder slag of stoot, gelet op het krantencitaat van de SGP: ”Wij zijn tegen; laten die 300 leden maar hun naam eer aan doen en kersen gaan plukken. Dan kunnen ze zo’n 200 gulden per dag verdienen en hoeven ze geen beroep op gemeenschapsgeld te doen”. Voor een clubhuis was er toen niet voldoende geld en de vereniging maakte voor zijn ”restauratieve voorzieningen” gebruik van een voormalige geitenschuur van buurman Steentjes.

In 1981 werd een clubhuis in gebruik genomen en 1 jaar later volgden de lichtmasten, waarmee de vereniging als volwaardig beschouwd kon worden en naar 300 leden kon groeien. In 1987 was het aantal mensen op de wachtlijst zo hoog en ook de behoefte aan wintertennis, dat besloten werd naar 4 grasbanen te gaan. De vereniging had nog steeds een optie op grond voor de uitbreiding met 2 banen. Dit besluit was nog niet genomen of in dezelfde week brandde het clubhuis volledig af. Echter een jaar later was de vereniging weer volledig uit de as verrezen met een nieuw degelijk gebouwd en groter clubhuis met 4 grasbanen daarom heen.

Historie3

1990: Het terras voor het nieuwe clubhuis biedt voldoende plaats aan het publiek

 

In de eerste jaren daarna maakte de vereniging onder het voorzitterschap van tot nu toe onze enige vrouwelijke voorzitster (Martha Witvliet) een glorietijd door. Begin jaren negentig had de vereniging 400 leden en een behoorlijke wachtlijst. Onder leiding van Dick van Wolde Sr. werd ook stevig gewerkt aan prestatietennis, wat je moet beginnen op te bouwen met de jeugd. Hij ronselde 130 jeugdleden bij elkaar die allen verplicht les hadden. Een relatief grote groep werd daarnaast nog door ROTS (regionale tennisschool) geselecteerd. Veel talenten kwamen tot bloei en trokken het niveau van de vereniging behoorlijk omhoog. Nu zo’n 15 jaar later zien we nog steeds mensen van deze generatie de club trekken.

historie2

Drie van deze kleuters (nog voor het oude clubhuis) spelen op dit moment nog steeds in het eerste heren team van de club!

 

Het was ook begin negentiger jaren dat het eerste Kersen Open georganiseerd werd, waarvan we in 2005 weer aan het 3e lustrum toe zijn. Het is tot het “juweel” van de vereniging geworden, want in al die 15 jaar heeft het toernooi altijd meer dan vol gezeten en is het geleidelijk ook qua tennisniveau (t/m sterkte 3) behoorlijk volwassen geworden.

Vanaf midden jaren ’90 begon het verenigingsleven toch ook in een dip te komen. Het aantal leden liep behoorlijk terug en werd het steeds moeilijker via zelfwerkzaamheid de vereniging draaiende te houden. Tot dan toe waren we er altijd trots op geweest dat we alles zelf financierde en draaiende hielden. We konden allerlei argumenten bedenken, zoals vergrijzing, tweeverdieners met kinderen, verchristelijking van het dorp en een erg groot aanbod van activiteiten voor de jeugd in het dorp. Schrale troost was wel dat in die tijd veel verenigingen met dezelfde problemen kampten. We hebben de neerwaartse spiraal gelukkig stop kunnen zetten (met een dieptepunt van rond de 250 leden).

De afgelopen jaren neemt het aantal leden en met name jeugdleden weer gestaag toe, zijn er veel actieve tennissers op elk niveau (van competitie tot “pasjesavond”) en tennissen we op 4 nieuwe grasbanen. Wat misschien nog belangrijker is, is dat de leiding van de vereniging nu veel enthousiaste jonge mensen bevat, die met veel elan aan de slag zijn gegaan. Tot slot kan gesteld worden dat De Kersenplukkers op dit moment een weer bruisende vereniging geworden is met een goede accommodatie, een voor een kleine vereniging goed tennisniveau en een uitstekend Open Toernooi.