Lidmaatschap

Hieronder treft u informatie aan m.b.t. een lidmaatschap bij onze tennisvereniging.

 

Contributie 2018

De contributie bedraagt:

                                                                      

Senior Leden

 € 115,-     

Junior Leden

 € 57,50

Uitwonende Studenten

 € 57,50

Winterleden (1 oktober - 31 maart)    

 € 40,-

Gezinscontributie *

 € 315,-
Competitieleden

 € 40,-

Donateur

 € 15,-

 

*Gezinnen (ouders + junior leden incl. studerende thuis wonende senior leden)
 

 

Zelfwerkzaamheid

In artikel 2c van het huishoudelijk reglement is bepaald dat de leden van 18 jaar en ouder verplicht zijn deel te nemen aan activiteiten van zelfwerkzaamheid binnen de vereniging. Het doel is dat ieder lid een aantal malen aan activiteiten per jaar deelneemt.

Het betreft:
- bardiensten
- schoonmaken /onderhouden clubgebouw
- prepareren en onderhouden van de banen /tennispark

De leden die zich opgegeven hebben voor de zelfwerkzaamheid ontvangen bericht op welke data men wordt verwacht. Bij het niet beschikbaar zijn op de datum, waarop men is ingedeeld, zorgt men zelf voor een vervanger en geeft men deze door aan het verantwoordelijke commissielid. Zonder deze zelfwerkzaamheid is het onmogelijk de vereniging, met de genoemde contributies, te laten draaien. 

 

Introducee(s)

Wanneer u een vriend, vriendin of een collega wilt meenemen, die geen lid is van de vereniging dan dient u voordat u gaat spelen bij een der onderstaande personen een introduceepasje te halen. Het pasje kost € 2,50 voor senioren en € 1,25 voor junioren.

 

Naam Adres Plaats Telefoonnummer
Evert Torn-Broers   J. v.d. Vondelstraat 2  Kesteren   0488-481747
An van den Broek P.C. Hooftstraat 14 Kesteren 0488-481629
Ada Scholtus Const. Huijgensstraat 15   Kesteren 0488-481793
Wies Bloemendaal Groenendaal 14 Kesteren 0488-482662

 

Sleutel

Ieder senior lid kan beschikken over een sleutel van de buitendeur van het clubhuis, waardoor hij het licht op de banen kan aan doen en na de wedstrijd weer kan doven (de knoppen bij de deur van de bestuurskamer). Voor de sleutel betaalt u € 5,00 waarvan € 4,50 borg. Bij inlevering terug te ontvangen. De sleutel is verkrijgbaar bij Evert Torn-Broers (bestuurslid), Joost v.d. Vondelstraat 2, Kesteren [tel. 0488-481747. 

 

Einde van het lidmaatschap

Conform  artikel 6 van de statuten eindigt het lidmaatschap onder andere door opzegging door het lid. Dit dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris van het bestuur. Opzegging behoort gedaan te worden tegen het einde van het verenigingsjaar (is gelijk aan het kalenderjaar) met inachtneming van een termijn van vier weken. Opzegging in de loop van het verenigingsjaar betekent dat over het gehele verenigingsjaar contributie verschuldigd is. 

 

Voor (nieuwe) jeugdleden

De vereniging stelt zich tot doel zowel de prestatiegerichte jeugdleden als de meer recreatief ingestelde jeugdleden optimaal plezier in het tennissen te geven. De doelstelling wordt gerealiseerd door het organiseren van tennisles door een gekwalificeerde tennistrainer en door het organiseren van activiteiten waarbij de jeugd regelmatig kan tennissen. Daarnaast worden buiten de vereniging om een groot aantal meer prestatiegerichte evenementen georganiseerd, zoals de competitie en allerlei toernooien.

Een juniorlid is een lid dat in het betreffende kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Voor nieuwe leden heeft de club een gratis proeflidmaatschap ingesteld. Nieuwe leden kunnen dan één serie lessen volgen (de lessen moeten uiteraard wel betaald worden), zonder officieel lid te zijn. Na afloop wordt er besloten wel of niet definitief lid te worden. Tijdens het proeflidmaatschap is het aspirantlid nog geen lid van de KNLTB (de overkoepelende tennisbond) en kan dus ook nog geen door de bond georganiseerde toernooien en competitie spelen. Wel kan er meegedaan worden aan door de club georganiseerde toernooien en andere activiteiten. Aanmelding als proeflid moet schriftelijk gedaan worden bij de ledenadministratie.

 

 

Aanmelden

Download hier het aanmeldingsformulier.