🍒𝗞𝗲đ—ŋ𝘀𝗲đ—ģđ—Ŋ𝗹𝘂𝗸𝗸𝗲đ—ŋ 𝘃𝗮đ—ģ 𝗱𝗲 đ—ē𝗮𝗮đ—ģ𝗱!

12 april 2024


Maak kennis met onze tennissers in de nieuwe rubriek: de Kersenplukker van de maand. Deze keer niet ÊÊn, maar zelfs twee Kersenplukkers van de maand: Joanne en Aniek van de Scheur.
 
Nichtjes Joanne (22) en Aniek (23) werden drie jaar geleden lid van de Kersenplukkers. Waarom? Aniek wilde graag een sport beoefenen met competitie. Joanne had een andere reden: haar gehele schoonfamilie tennist in Kesteren. Dus kon zij niet achterblijven! We stelden de meiden de volgende vragen.
 
đ—Ē𝗮𝘁 𝘄𝗮𝘀 𝗷đ—ŧ𝘂𝘄 𝘀đ—Ŋ𝗮đ—ģđ—ģ𝗲đ—ģ𝗱𝘀𝘁𝗲 𝘄𝗲𝗱𝘀𝘁đ—ŋđ—ļ𝗷𝗱 𝘁đ—ŧ𝘁 đ—ģ𝘂 𝘁đ—ŧ𝗲?
Joanne: "De afgelopen winterdubbel, omdat we steeds beter werden en meer wedstrijden wonnen!" Aniek: "De finale van de mixdubbel. Ik had voor het eerst kunnen winnen met tennis!"
 
đ—Ēđ—ļ𝗲 đ—ļ𝘀 𝗷đ—ŧ𝘂𝘄 𝗴đ—ŋđ—ŧđ—ŧ𝘁𝘀𝘁𝗲 đ—ŋđ—ļ𝘃𝗮𝗮𝗹?
Beide meiden zijn het eens over hun grootste rivaal. Joanne: "Dat is Harm, onze tennisleraar. Ik hoop ooit van hem te winnen."
 
đ—Ē𝗮𝘁 đ—ļ𝘀 𝗷đ—ŧ𝘂𝘄 𝘄𝗲𝗱𝘀𝘁đ—ŋđ—ļ𝗷𝗱𝘁đ—ļđ—Ŋ?
Aniek: "Mijn wedstrijdtip is rustig blijven en niet te hard willen slaan."
Joanne: "Mijn wedstrijdtip? Laat je niet gek maken op de baan!"
 
đ—Ē𝗮𝘁 đ—ļ𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝘂𝗸𝘀𝘁𝗲/𝗴𝗲𝗸𝘀𝘁𝗲 đ—ĩ𝗲đ—ŋđ—ļđ—ģđ—ģ𝗲đ—ŋđ—ļđ—ģ𝗴 𝗱đ—ļ𝗲 𝗷𝗲 đ—ĩđ—˛đ—¯đ˜ 𝗮𝗮đ—ģ 𝗷𝗲 𝘁đ—ļ𝗷𝗱 𝘁đ—ŧ𝘁 đ—ģ𝘂 𝘁đ—ŧ𝗲 đ—¯đ—ļ𝗷 đ—ŧđ—ģ𝘇𝗲 𝘀đ—Ŋđ—ŧđ—ŋđ˜đ—°đ—šđ˜‚đ—¯?
Aniek: "Haha, dat zijn onze tennislessen, waarbij Joanne en ik iedere keer een fles wijn verliezen als we weer eens verliezen van Harm."
 
đ—Ē𝗮𝘁 đ—ļ𝘀 𝗷đ—ŧ𝘂𝘄 đ—ŗ𝗮𝘃đ—ŧđ—ŋđ—ļ𝗲𝘁𝗲 𝗮𝗰𝘁đ—ļ𝘃đ—ļ𝘁𝗲đ—ļ𝘁 đ—¯đ—ļ𝗷 đ—ŧđ—ģ𝘇𝗲 𝘃𝗲đ—ŋ𝗲đ—ģđ—ļ𝗴đ—ļđ—ģ𝗴?
Joanne: "De mixdubbel! Je speelt tegen veel verschillende mensen. Daarnaast kan ik dan met mijn vriend tennissen."
 
Wie moet volgens jou de volgende Kersenplukker van de maand worden? Laat het ons weten via [email protected].

Nieuwscategorieën Kersenplukker van de maand


Reacties

Er zijn nog geen reacties op nieuwsberichten.
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen