Baan reserveren

31 januari 2023


Leden, die willen dubbelen of singelen op ons tennispark moeten daarvoor zelf een baan reserveren. Dit
kan alleen via  jouw club-app van de KNLTB of via de pagina: Reserveer je baan (inloggen verplicht). Deze reservering kan niet eerder dan een week van te voren worden gemaakt. 

Banen reserveren voor (vaste) evenementen, competities, trainingen wordt gedaan door het bestuur of led

en van de commissies. Binnen het reserveringssysteem is het mogelijk één of meerdere banen voor een bepaalde tijd te reserveren. Bestuur en/of commissieleden vragen dit aan bij Wim Lauffer middels een email naar  baanre[email protected].

In de aanvraag moet staan:

  • Waarvoor de reservering is (Bijvoorbeeld: training, toernooi, competitie of terugkerende clubactiviteiten als de toss-avond, VMT, Winterdubbel op vrijdagavond, etc.)      
  • Datum of data.
  • Het aantal gewenste banen met de gewenste tijden.      

Diegene die verantwoordelijk is voor deze organisatie. (Deze wordt dan genoemd in de reservering.)
Bij eventuele conflicterende aanvragen bepaalt het bestuur de prioriteit.
De meest voorkomende prioriteiten zijn:            

  1. Competitie
  2. (Open) toernooien
  3. Training
  4. Clubevenementen              
  5. Zelfstandige reserveringen door leden

Nieuwscategorieën