Bestuur en Commissies

van links naar rechts: Yvettte Beusink, Esmee Hendriks, Kees de Jongh, Marion Louwers en Klaas Stekelenburg

Het dagelijks bestuur van onze vereniging bestaat uit:

  • de voorzitter, Kees de Jongh
  • de penningmeester, Marion Louwers
  • de secretaris, Esmee Hendriks

Namens de commissies, sluiten coördinatoren aan:

  • Activiteitencommissie (AC): vacant
  • Barcommissie (BC): Klaas Stekelenburg
  • PR/Sponsorcommissie: Yvette Beusink
  • Jeugdcommissie: vacant

Contactpersoon voor onze ledenadministratie is Rob Vieth.

Onze competitieleider is Eveline van Schooneveld. Bij haar kan je terecht met vragen over de voor- en najaarscompetities.

Naast de reguliere voor- en najaarscompetities organiseren we eigen competities, contactpersonen hiervoor zijn:

  • EVA's: Marie Louise Martens
  • Regionale Recreanten Tennis (RRT): Koos Broere
  • Vrije Mannen Tennis (VMT): Wim Lauffer