Onze historie

De officiële oprichtingsdatum van De Kersenplukkers is 12 januari 1977. Hoewel dit als lang geleden klinkt is de tennisvereniging binnen de regio nog steeds een van de jongste verenigingen. De eerste initiatieven stammen uit 1976 na een avondje tafeltennis aan de bar. Hennie Weiman, Rien den Uijl, Piet van Seben en Gert Donderwinkel waren degenen die de borrelpraat ook in daden konden omzetten. Voordat er überhaupt een bal geslagen was, bestond De Kersenplukkers al uit 266 leden. 

Men is daarna voortvarend van start gegaan. In 1979 werden 3 gravelbanen in gebruik genomen. Dit met steun van de Gemeente. Uiteraard ging dit niet zonder slag of stoot, gelet op het krantencitaat van de SGP: ”Wij zijn tegen; laten die 300 leden maar hun naam eer aan doen en kersen gaan plukken. Dan kunnen ze zo’n 200 gulden per dag verdienen en hoeven ze geen beroep op gemeenschapsgeld te doen”. Voor een clubhuis was toen onvoldoende geld en de vereniging maakte voor zijn ”restauratieve voorzieningen” gebruik van een voormalige geitenschuur van buurman Steentjes.

In 1981 werd een clubhuis opgebouwd. Een jaar later volgden de lichtmasten, waarmee de vereniging als volwaardig beschouwd kon worden en naar 300 leden kon groeien. In 1987 was het aantal mensen op de wachtlijst zo hoog (en ook de behoefte aan wintertennis nam toe), dat besloten werd naar 4 grasbanen te gaan. De vereniging had nog een optie voor de uitbreiding van 2 banen. Dit besluit was nog niet genomen of in dezelfde week brandde het clubhuis volledig af. Het jaar daarop was de vereniging echter weer volledig uit de as herrezen met een nieuw degelijk gebouwd clubhuis, inclusief 4 grasbanen daarom heen.

In de eerste jaren daarna maakte de vereniging onder het voorzitterschap van onze voorzitter (Martha Witvliet) een glorietijd door. Begin jaren negentig had de vereniging 400 leden en een behoorlijke wachtlijst.

Het was ook begin negentiger jaren dat het eerste Kersen Open georganiseerd werd. Het is het “juweel” van de vereniging geworden, want in al die jaren heeft het toernooi meer dan vol gezeten en is het een mooi en gezellig evenement.

De Kersenplukkers zijn niet meer weg te denken uit Kesteren. In de loop der jaren is onder andere door een veel groter aanbod van sporten het ledental geleidelijk gedaald. De laatste jaren tennissen ruim 200 leden met veel plezier op ons mooie park.