Vertrouwenscontactpersoon van De Kersenplukkers

03 mei 2023


Tennisvereniging De Kersenplukkers neemt veiligheid serieus en beschikt daarom over een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Het bestuur heeft Geneviève Graus benoemd als vertrouwenscontactpersoon van de vereniging. Zij is te bereiken via mailadres: [email protected]. Gewoon aanspreken mag ook. 

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, agressie of seksuele intimidatie. De VCP is er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. 

 Wat doet een vertrouwenspersoon bij een vereniging?

De vertrouwenspersoon luistert naar iemands verhaal en helpt diegene zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Hij of zij kan iemand helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan ook. De vertrouwenscontactpersoon doet geen onderzoek bij incidenten op de vereniging. Wel luistert de vertrouwenscontactpersoon, denkt mee en helpt zo nodig om de juiste (vervolg)stappen te zetten.  

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en herhaling kan zo voorkomen worden.  

Wanneer je twijfelt kun je met de vertrouwenscontactpersoon bespreken of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging. 

Hoe vertrouwelijk is een VCP?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren. Over de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en ervan op de hoogte bent. 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de vereniging?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw vereniging klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team.
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en of coach verstandig is.
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
  • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is. 

Meldplicht

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de KNLTB. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond. De meldplicht houdt kortgezegd het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is of is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. ‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand. 

Verantwoordelijkheid Vertrouwenscontactpersoon

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. 

Wil je graag in contact komen met de vertrouwenspersoon van de tennisvereniging? Je kunt Geneviève bereiken via haar e-mailadres [email protected], of je kunt haar aanspreken wanneer je haar tegenkomt in het clubhuis.

De Kersenplukkers - Vertrouwenscontactpersoon van De Kersenplukkers

Nieuwscategorieën